Em nhân viên sân golf vú hồng gạ tình


Là một nhân viên trong bộ phận thiết kế sân golf, tôi luôn có tham vọng trở thành trưởng phòng thiết kế đó, tôi luôn tìm mọi cách và luôn cố gắng đôi khi thậm chí sử dụng các thủ thuật nhưng vẫn không thể trèo lên người quản lý có thể, và sau đó giám đốc công ty của bạn biết rằng, thấy rằng bạn cũng rất đẹp, anh ta hứa sẽ cho tôi làm người đứng đầu văn phòng nếu bạn lái xe cho anh ta …