Cô vợ nứng lồn và anh nhân viên may mắn


Để làm việc tư vấn và gặp ông chủ để nói về nhưng không gặp may mắn cho anh ta để gặp cô vợ của chủ nhà cô ấy là rất hay nứng và quanh co khi anh ấy đến cùng một lúc cô ấy vừa hoàn thành sự thèm muốn của mình, vẫn đói để cô ấy ngồi xuống và nói chuyện với anh ta về anh chàng đẹp trai kia, không từ chối anh ấy với tất.